رئیس انجمن بوم گردی مازندران:

گردشگری مهمترین‌نسخه توسعه روستایی است

رئیس انجمن بوم گردی مازندران گفت: گردشگری مهمترین‌نسخه توسعه روستاهاست و ظرفیت ما برای اقامت گردشگران باید افزایش یابد.

روح الله فرقانی در نخستین گردهمایی اقامتگاههای بومگردی غرب مازندران در تنکابن اظهار کرد: توجه به گردشگری روستایی برای توسعه اقتصاد روستایی و گردشگری بومگردی امروز یکی از ضرورت‌های مهم برای توسعه گردشگری در استان‌پهناور مازندران است.
وی افزود:  بوم گردی ظرفیت بی بدیلی است که در اختیار مازندران است و  باید از این فرصت استفاده و از سوی مسئولان حمایت شود.
رئیس انجمن بوم گردی مازندران  با اشاره به اینکه مطالبه گری حق ما برای استفاده و بهره مندی از صنعت گردشگری و بومگردی است، خاطر نشان کرد:  حضور در کارگروه ارتقای اقتصاد گردشگری استانداری  موجب شده اس تا مطالبه گری ما در حوزه گردشگری و بومگردی افزایش یابد.

فرقانی با تاکید بر ضرورت بوم گردی در استان مازندران گفت: این مساله از حساسیت بالایی در استان برخوردار است  و امروزه مطالبات بوم گردانان ما در استان مازندران ب جرئت پیگیری  و با انتفال درخواستها  از شهرستان به استان  پیشرفت های مناسبی ایجاد شده است.
رئیس انجمن بوم گردی مازندران گفت: اکوتوریست و طبیعت‌گردی بیشترین سهم مسافران مازندران را تشکیل می دهد و این‌مساله بیانگر توجه گردشگران به طبیعت و بهره مندی از طبیعت مازندران است.
فرقانی افزود: گردشگری مهمترین‌نسخه توسعه روستاهاست و ظرفیت ما برای اقامت گردشگران باید افزایش یابد.
وی یادآور شد: با دستور استاندار مازندران  قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه شعار سال با ۹ کارگروه تشکیل شد که کارگروه  ارتقاءاقتصاد گردشگری یکی از این کارگروههاست تا  پیگیر مطالبات گردشگری مازندران باشیم.
فرقانی گفت: در این کارگروه  ۲۳ مورد چالش بوم گردی استان همراه با راهکار به استاندار ارائه شد. تا چاره اندیشی شده و برای رفع معضلات اقدام شود.

رئیس انجمن بوم گردی مازندران، سرگردانی مدیران اقامتگاه بوم گردی  برای ارزیابی  و استاندارد سازی ، بیمه ها ، نداشتن  اطلاعات کافی برخی از کارشناسان شهرستانها در حوزه گردشگری ،موضوع  استحکام بنا،طولانی بودن گرفتن تاییده اماکن را از مشکلات بر سرراه بوم گردی بیان کرد
وی افزود:  طولانی بودن اخذ مجوز برای بوم گردی و همچنین زمان بر بودن تمدید آن  همچنان یکی از مهم ترین چالش های بوم گردی مازندران است که بیشتر این مشکلات مربوط به استعلامهای دیگر ادارات غیر از اداره گردشگری است و در این راستا باید با نگاه دلسوزانه تزی در بخش گردشگری وارد شد تا توسعه گردشگری مازندران رونق گیرد.