مدیر امور شعب بانک مهر ایران‌مازندران:

پرداخت ۲۲۸ همت تسهیلات بانک مهر ایران به مازندرانی ها/ کارت قرض الحسنه بانک ایران به کارت زندگی مردم تبدیل شود

مدیر امور شعب بانک مهر ایران در مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون در قالب انواع تسهیلات قرض الحسنه متفرقه و ضروری ۷۰ هزار و ۴۲۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۲ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال پرداخت شد و در مجموع از ابتدای تاسیس بانک مهر ایران در مازندران تاکنون ۲۲۸ همت تسهیلات به مردم پرداخت شد.

وحید مراد نژاد حصاری مدیر امور شعب بانک مهر مازنذران در جمع خبرنگاران و نشست با اصحاب‌ رسانه به مناسبت ۱۶ سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران بعنوان اولین و بزرگترین بانک تخصصی قرض الحسنه اظهار کرد: این بانک توانسته شرایط خوبی را برای مردم ایجاد کند و در بین خانواده ها نفوذ پیدا کند.
وی افزود: دلیل قلبی و دینی با مردم مهمترین اصل است و کارهای ما از اعتقادات دینی و عرفانی ما سررشته می گیرد و نقطه آشیل بانک مهر ایران، قرض الحسنه بودن است تا اقتصاد جامعه را به رشد و پیشرفت برساند.
مرادنژاد حصاری یادآور شد: بانک مهر ایران با ۱۶ سال کار بانکی ۱۶ میلیون مشتری را گرد هم آورده و در برنامه داریم تا در سال آینده به ۳۵ میلیون نفر رسانده و در پنج سال آینده این تعداد به ۸۰ میلیون نفر با توجه به اعتقاد راسخ به مبانی اسلامی و قرض الحسنه توسط دولت برسد تا با شرایط بانک وفق و کارت قرض الحسنه، کارت زندگی شان شود.
مدیر امور شعب بانک مهر ایران در مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون انواع تسهیلات قرض الحسنه متفرقه و ضروری به مردم‌مازندران ارائه شد و ۴۳ هزار و ۴۳۲ فقره تسهیلات بالغ بر ۳۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه و در مجموع زیر مجموعه قرض الحسنه در قالب انواع بانک ها کالا کارت، اعتبار در حساب، اوراق قرضه، وام تبصره ای، ازدواج، کسبه و صنوف، اشتغال، بیماران و طرح های مختلف وجوه اداره شده ۷۰ هزار و ۴۲۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۲ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد.
وی افزود: در مجموع از ابتدای تاسیس بانک مهر ایران در مازندران تاکنون ۲۲۸ همت تسهیلات به مردم پرداخت شد.
مرادنژاد حصاری خاطر نشان کرد: بان مهر ایران در بنگاهها و صنایع کوچک می تواند وام تاثیرگذار باشد و کارآفرینی ایجاد کند تا در جهت توسعه گام بردارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها با ورود به بانک قرض الحسنه به رشد رسیدند، خاطر نشان کرد: در مجموع بانک قرض الحسنه‌مهر ایران می تواند در گردشگری، کشاورزی، صنایع کوچک بازوی توانمند و بازو و موتور محرکه و ابزار پیشران باشد.
مدیر امور شعب بانک مهر ایران در مازندران گفت: برایرافزایش انگیزه در کارکنان می توان از طریق این بانک برای دریافتوتسهیلات اقدام و امید به زندگی و آینده را رشد و توسعه و آبادانی را نصیب کشور کند.
وی اظهار کرد: با سیستم بهره و سود نمی توان پیشران در تولید بود، حجم‌نقدینگی در جامعه بدون تولید، ایجاد تورم است و قرض الحسنه با ایجاد اشتغال خرد با کمک دستگاههایی همچون کمیته امداد، ستاد اجرایی حضرت امام، بسبج سازندگی و.. می تواند پیشران توسعه ایران بزرگ اسلامی باشد.
مرادنژاد حصاری افزود: امیدواریم روز به روز گستردهوتر شده و سایر بخش های بازرگانی را در اختیار گرفته و برای توسعه ایران‌گام برداریم و حتی در صادرات و واردات هم از خدمات این لانک در اینده استفاده کند که در قسمت ارزی بانک برنامه دراز مدت دارد تا ورود کرده و در سطح بین المللی وارد شود و با شعب خارجی و ارزش ارتباطات ارزی و جهانی را گسترش دهد و در کشاورزی، صنایع، خدمات، بازرگانی و گردشگری شاهد توسعه بیش از پیش باشیم.
مدیر امور شعب بانک مهر ایران در مازندران گفت: امیدواریم با توجه به نیات خیرخواهانه و حس انسان دوستانه‌مروم ایران که همواره مدافع شرایط بشر دوستانه در تمام دنیا بودند در ایران اسلامی هم با حمایت های خود در بخش قرض الحسنه به نیات خیرخواهانه خود از طریق این بانک به منحصه ظهور برسانند.