فارس من| استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس

برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی کمپینی در «فارس من» خواستار « استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس» شدند

در این کمپین آمده است: « بحث حجاب یک شبه حاصل نمی‌شود و باید برای آن برنامه ریزی کرد. برای امر حجاب باید مشوق‌های مالی و معنوی در نظر گرفت که یکی از بهترین شیوه‌های آموزش، تشویق کسی است که کار نیکو انجام می‌دهد و دیده شدن محجبه‌ها توسط هر واحد مثل مدرسه یا… می‌تواند خود مشوقی برای دیگر افراد باشد تا حجاب خود را کامل کنند و اگر اهتمام تمام واحدهای تحصیلی با برنامه ریزی و استفاده از شیوه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی با رعایت ملاحظات دینی می‌تواند با ترویج امر حجاب کمک شایانی کند.»