ضرورت توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه چرخه اقتصادی کشور

عضو شورای شهر تهران گفت: توجه به استعداد و نقش زنان در توسعه چرخه اقتصادی کشور ضرورت دارد

سوده نجفی،‌ عضو شورای شهر تهران در دومین نشست تخصصی بانوان کشور با موضوع رویکرد توانمندسازی زنان حضور یافت.

وی‌با توجه به فعالیت‌های مستمر و متعددی که در این حوزه دارد، بر ضرورت توجه به استعداد و نقش زنان در چرخه اقتصادی و تدابیر ویژه برای بهره‌مندی درست از این موضوع تاکید کرد.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با بیان این‌که زنان ‌و نقش تاثیرگذار آنان در رشد و ترقی جوامع باید همواره مورد توجه مدیران در سطوح مختلف ملی  قرار گیرد عنوان کرد: زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند چراکه میزان بهره‌گیری منطقی از توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه یک کشور است.

نجفی باتاکیدبر اینکه بهره‌وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه‌های مختلف دستیابی به توسعه را تسهیل می‌کند خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، برای از بین بردن فقر، بیکاری و …باید شناخت جایگاه ونقش زنان درتوسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرارگیرد.

همچنین در این نشست الهام موسوی ظفر، مشاور امور بانوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در خصوص در اولویت قرار گرفتن توانمندسازی زنان در طرح‌های کارآفرینی زنان  تاکید کرد.