شنا در خزر تا اطلاع بعدی ممنوع شد

با شکل گیری جریانات خنک و مرطوب شمالی و عبور امواج از تراز میانی جو، دریای خزر شنا در خزر ممنوع شد.

هواشناسی مازندران پیش‌بینی کرد که با شکل گیری جریانات خنک و مرطوب شمالی و عبور امواج از تراز میانی جو، دریای خزر از امروز تا روز چهارشنبه با وزش باد شدید و بارش باران مواج و برای فعالیت های دریایی ناامن می‌شود.

طبق این پیش بینی، سامانه ناپایدار جوی مناطق ساحلی و دور از ساحل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  بیشینه سرعت وزش باد نبز تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد رسید که این امر باعث شکل‌گیری امواج تا ۴.۵ متر خواهد شد و لذا  شنا در خزر تا اطلاع بعدی ممنوع شد.