سنوات بیمه شدگان در ایام بیماری و مرخصی زایمان باید لحاظ شود

رئیس فراکسیون جمعیت مجلس گفت: افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، وقتی در معرض بیماری قرار می گیرند و یا از مرخصی زایمان استفاده می کنند، باید از خدمات و سنوات بیمه ای برخوردار شوند

فاطمه محمدبیگی، در سیزدهمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، ضمن تقدیر از وزیر و مدیران وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، افزود: همایش‌ها و گردهمایی‌های زیادی در ماه‌های اخیر برای مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی در مورد اجرای این قانون برگزار شده و خیزش عظیمی در اقناع سازی مدیران حوزه سلامت، شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت پیش بینی نشده بود اما وزارت بهداشت به صورت جهادی و با تمام توان پای کار اجرای این قانون آمده که شایسته تقدیر است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت، زودتر از ستاد ملی جمعیت، قرارگاه جمعیت را تشکیل داد که در ستاد ملی به عنوان موفق ترین دستگاه اجرایی شناخته شده است.
محمد بیگی گفت: تمام افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و بیمه پرداز این سازمان هستند، وقتی در معرض بیماری قرار می‌گیرند و یا از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، در طول مدت مرخصی زایمان باید تحت پوشش خدمات بیمه‌ای باشند و مدت ۹ ماهه مرخصی آنها شامل خدمات بیمه و سنوات بیمه‌ای شود.