سرمربی تیم ملی زنان ایران‌معرفی شد

رئیس فدراسیون شطرنج سرمربی تیم ملی زنان ایران‌ را معرفی کرد.

به گزارش عصر بانوان به نقل از ایسنا در حکمی از سوی شادی پریدر، سرپرست فدراسیون شطرنج، استاد بزرگ همایون توفیقی به عنوان سرمربی تیم ملی زنان منصوب شد.
اولین اردوی تیم ملی زنان در سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ فروردین در مازندران شهر چالوس و با حضور استاد بزرگ همایون توفیقی برگزار خواهد شد.