ساماندهی کسب و کارهای مجازی امری مهم و ضروری

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی و ارائه آموزش‌های لازم برای افزایش رضایتمندی کاربران ضروری است.

ابوالحسن فیروزآبادی روز شنبه در نشست شورای اداری استان مازندران در ساری افزود: فضای مجازی از لوازم پیشرفت هرکشوری است و رونق این فضا، کاروانی از توسعه را در پی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: در کنار توجه به تهدیدها، اولویت مهم در بررسی فضای مجازی اهمیت بخشی به فرصت‌های آن است و اگر از بُعد اقتصادی به این فضا اهمیت دهیم به طور حتم اشتغال‌آفرینی ارمغان آن خواهد بود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: اکنون توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بدون نادیده گرفتن جایگاه فضای مجازی در کشور امکان‌پذیر نیست و برای رونق کسب و کار در کشور باید به این حوزه جایگاه دهیم.
فیروزآبادی با اشاره به اهمیت ساخت نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، گفت: اگر نسبت به این موضوع غافل شویم، کاربران داخلی به عنوان مصرف کننده از فرهنگ کشورهای بیگانه در نرم افزار خارجی الگوبرداری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی مجازی در کشور تنها در اینستاگرام فعال است که واکاوی این رقم نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی متصدیان این مشاغل در این فضا از تعداد واحدهای صنفی حقیقی کشور بیشتر است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: با توجه به گسترش روزافزون مشاغل در این فضا برای افزایش رضایتمندی و کیفیت خدمات به کاربران، ساماندهی مشاغل در این حوزه اجتناب ناپذیر است.
فیروزآبادی اضافه کرد: باید به توسعه اقتصادی در فضای مجازی اهمیت دهیم چراکه اشتغالزایی در این حوزه به طور حتم راحت تر از شرایط حقیقی با ساخت پالایشگاه و واحدهای صنعتی و تولیدی است.
فیروزآبادی به منظور شرکت در جلسه هم‌اندیشی با استارت‌اپ‌ها و شرکت در نشست شورای اداری در قالب برنامه یک روزه به استان مازندران سفر کرده است.