استاندار مازندران اعلام کرد:

ساخت ۴ فروند شناور در کشتی سازی ایران صدرا/ لزوم توجه به رشته های تخصصی کشتی سازی ایران صدرا در دبیرستان و دانشگاههای صنعتی مازندران

استاندار مازندران با اشاره به در دست ساخت بودن ۴ فروند کشتی و شناور در کشتی سازی ایران صدرا بهشهر گفت: دبیرستان متناسب با نیازهای مجتمع ایران صدرا در این مجتمع ایجاد و دانش آموزان آموزش ببینند و با دو دانشگاه نوشیروانی بابل و علم و صنعت مازندران قرارداد منعقد شود تا رشته های متناسب با ایران صدرا ایجاد و نیروهای متناسب با این رشته ها تربیت شوند.

به گزارش خبرنگار عصر بانوان، سیدمحمود حسینی پور- استاندار مازندران، در بازدید از شرکت ایران صدرا بهشهر اظهار کرد: کشتی سازی ایران صدرا از افتخارات بزرگ دانشمندان داخلی و دریایی ایران است که برای اولین بار ۴ فروند شناور که توسط سازمان کشتیرانی کشور سفارش دادند را در دستور ساخت دارد.
وی افزود: از این تعداد، ۲کشتی رورو و ۲ کشتی ۳۵۰۰ تنی است که با توان داخلی بعنوان بزرگترین صنعت دریایی کشور است.
استاندار مازندران اظهار امیدواری کرد که مجموعه ایران صدرا بعنوان تنها مجموعه صنعت دریایی کریدور شمال جنوب قرار گیرد‌.
حسینی پور گفت: نیازمندی های دریای خزر به تولید شناور نیازمندی جدی است و هر چه در این مجموعه ایران صدرا سرمایه گذاری شود به نفع ماست و طرح توسعه ای فراوانی دنبال می شود که مقررشد طرح توسعه ای مجموعه آماده شود و طرح توسعه دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموعه کشتی سازی ایران صدرا بهشهر علاوه بر تولید شناور، به دلیل شرایط مناسب توسط مهندسی دریایی کشور ما شناورهای روسیه بازسازی می شود.
استاندار مازندران گفت: به شدت نیازمند شناورهای متناسب با صادرات و کانتینر یخچال دار هستیم که در حال انجام است و با توجه به تجارت دریایی مازندران با کشورهای همسایه ایران صدرا استراتژیک است که حدود ۵۰۰ نفر جوان با توان جهادی در این مجتمع مشغول هستند که به ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.
حسینی پور اظهار کرد: در این بازدید مقرر شد دبیرستان متناسب با نیازهای مجتمع ایران صدرا در این مجتمع ایجاد و دانش آموزان آموزش ببینند و با دو دانشگاه نوشیروانی بابل و علم و صنعت مازندران قرارداد بسته شود تا رشته های متناسب با ایران صدرا ایجاد و نیروهای متناسب با این رشته ها تربیت شوند.
به گزارش عصر بانوان، کشتی سازی ایران صدرا، مجموعه ای دریایی در تولید شناورهای بزرگ و عظیم الجثه است که اکنون ۲ کشتی بزرگ ۳۵۰۰ تنی حمل کالا و ۲ شناور رورو و گردشگری را در دست ساخت دارد.