فرمانده انتظامی بهشهر:

رسانه ها مجاهدان و سربازان امنیت کشور هستند

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: رسانه ها سربازان و مجاهدان امنیت برای کشور  و همسنگرانی هستند که حقایق را بیان و منتقل کرده و با کمک رسانه ها امنیت فراهم می شود.

سرهنگ علی اکبر قلی پور، در دیدار صمیمی با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: اقدام به موقع و صحیح مهم است و خبرنگاران و اصحاب رسانه باید در جنگ روانی روایتگر اول باشیم و خبرنگاران در همه حوادث و رویدادها  در خط اول و مقدم هستند و همه رخدادها رو گزارش می کنند.
وی افزود: خبرنگاران در کنار ما برای اطلاع رسانی هستند و جدای از ما نیستند و به توصیف و شرح واقعه و رخداد می پردازند و کمک کار ما هستند.
فرمانده انتظامی بهشهر گفت: نوع قلم زدن و گزارش ها برای جامعه مهم و ضروری است و رسانه فریاد بلندی است که ذهن را می سازند  و  جهت می دهند.
قلی پور افزود: رسانه را جدای از خود نمی دانیم و قدردان زحمات شان هستیم و اقدام آنان ستودنی و اثرگذار است.
وی یادآور شد: رسانه ها سربازان و مجاهدان امنیت برای کشور هستند و شما همسنگر ما هستید که حقایق را بیان و منتقل می کنید و با کمک شما امنیت فراهم می شود.
فرمانده انتظامی بهشهر گفت: دشمن در حال شکل دهی اذهان است و به عنوان نمونه کشته سازی می کند و این مساله بیانگر مظلومیت ماست.