دیدار رکورد داران مازندرانی گینس، با مدیرکل ورزش و جوانان

رکورد داران مازندرانی گینس، با مدیرکل ورزش و جوانان دیدار کردند.

مرتضی قلندری و علی ابراهیمی پاسندی دارنده رکوردهای بیشترین روپایی با طناب زنی و بیشترین پاس دو نفره با گوی پردار در یک دقیقه، بهمراه هادی رضایی مسئول ثبت رکورد فدراسیون  ورزش همگانی و مسئولان هیات ورزش همگانی مازندران با حضور در اداره کل ورزش و جوانان با دکتر رجبی مديرکل دیدار کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این دیدار با تشکر از تلاش ها صورت گرفته برای ثبت حرکات ورزشی گفت: باید کارهای بزرگ و ثبت رکوردهای ورزشی را مستندسازی و اطلاع رسانی کنیم تا همگان ظرفیت های ورزش مازندران را بشناسند.

در پایان این دیدار، گواهی ثبت رکورد در کتاب گینس به این دو رکورددار مازندرانی اهدا شد.