خزعلی: طرفدار قطعی «ازدواج بالغانه» هستیم

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ‌ما طرفدار قطعی «ازدواج بالغانه» هستیم تا شاهد استواری نهاد والای ‌خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی به خصوص در مناطق محروم دارد.

انسیه خزعلی روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در توئیتر اظهارداشت: اینکه ما با دلایل مختلف با «نابالغ همسری» مخالفیم، امریست بدیهی، اما اینکه تفسیر ما از عدم بلوغ چیست؟ نیازمند تامل است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: ممکن است ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل موثر بر بلوغ جنسی و عقلی، در مواردی کودکی زود تمام شود و یا در مواردی کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد.
وی تصریح کرد: رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است، بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست.
خزعلی در نشست خبری اخیر خود درباره آمارهای مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۴ سال گفت: در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم هستیم که با این موضوع درگیراند. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز باید وجود داشته باشد و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی انجام شود که حتما برگه رشد داشته‌ باشند.
وی با بیان اینکه در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است، خاطرنشان کرد: باید از ازدواج پیش از بلوغ جلوگیری کرد. بالغ همسری در جنبه های مختلف فکری و اقتصادی لازمه ورود به زندگی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون رییس جمهوری گفت: باید جلوی ازدواج غیر بالغ گرفته شود، بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله خود می‌گویند ما بالغ‌ هستیم و چرا برای ما از واژه کودک استفاده می کنند. اکنون سن ازدواج در کشور افزایش یافته و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این نشان می دهد که در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه‌ها می‌شود را بر عهده داریم.