حمایت از زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از مهمترین برنامه‌های دولت است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حمایت از زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه در مقوله طلاق از طریق اجرای برنامه مشاوره در سال‌های ابتدای ازدواج و ایجاد کسب وکارهای پایدار خانواده محور از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم برای زنان و خانواده است.

نسیه خزعلی در دیدار با خانم میکاتلو مالکوله دبیرکل دپارتمان زنان، جوانان و معلولان آفریقای جنوبی، ضمن معرفی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حوزه مسئولیت و ماموریت این معاونت را در بخش‌های سیاستگداری و حمایت از زنان و خانواده در راستای پیشگیری از آسیب و آسیب‌زدایی و همچنین توانمندسازی زنان و خانواده و نیز افزایش جمعیت تشریح کرد.
خانم میکاتلو مالکوله که در صدر هیاتی بلندپایه برای انجام تعاملات مشترک به ایران سفر کرده نیز در این دیدار پیام رسمی وزیر زنان، خانواده و معلولان آفریقای جنوبی را به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تقدیم کرد.
دبیرکل دپارتمان زنان، خانواده و معلولان آفریقای جنوبی همچنین به معرفی فعالیت‌ها و عملکرد نهاد متبوع خود در راستای تسهیل فعالیت‌ها و توانمندسازی جامعه مخاطب این وزارت پرداخت.
وی فقر، بی‌عدالتی و بیکاری را مهمترین چالش‌های حوزه زنان و جوانان و افراد با ناتوانی جسمی در کشورش نامید و از تبادل تجربیات با کشورمان در موضوعات مشترک استقبال کرد.
خانم میکاتلو مالکوله در این دیدار رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی ایران از خانواده به عنوان نهاد اصلی جامعه بستر اصلی رشد و تربیت اعضای جامعه را چشمگیر خواند.
خزعلی نیز با ارائه ابتکار جمهوری اسلامی ایران در زمینه پر رنگ کردن نقش زنان جهان در زمینه مبارزه با فساد، از این کشور دعوت کرد به این ابتکار بپیوندد.