جدی گرفتن آموزش مهارت هلی زندگی برای دختران  

سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: آگاهسازی و آموزش مهارت های زندگی برای دختران در مقاطع مختلف تحصیلی باید جدی گرفته شود.

سلمان حسینی در مراسم دهه کرامت، گفت: آموزش‌های پیش از ازدواج که اهمیت ویژه ای در پیشگیری از مسائل بعدی آن دارد، برای دختران انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در صورت بروز مشکل از قبیل قرار گرفتن در معرض آسیب این افراد در خانه سلامت ساماندهی می‌شوند.

سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: به دختران در استان زنجان خدمات روانشناختی، مددکاری، مشاوره‌ای و حقوقی ارائه می‌شود.

حسینی تاکید کرد: دختران امروز مادران فردا هستند، تاکید کرد: خانواده نیز کوچک‌ترین نهاد جامعه بوده و تاثیرگذارترین نهاد در شکل گیری جوامع بشری است.

وی افزود: هدف بهزیستی ارائه خدمات کیفی به گروه‌های مختلف به ویژه دختران در معرض خطر به منظور توانمند سازی آنان است.

سرپرست بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در صورت آسیب دیدن دختران در لایه سوم بهزیستی از طریق خدمات اورژانس اجتماعی وارد عمل می‌شود.

حسینی با بیان اینکه سازمان بهزیستی تمام قد در حمایت از دختران این استان پای کار بوده و هدف حفظ کرامت، عزت نفس، توانمند سازی و شکوفایی آنان است، افزود: در این میان باید از شرکای بهزیستی استان قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: بهزیستی متولی حوزه اجتماعی است و در سطوح مختلف به دختران در سطح استان خدمات ارائه می‌کند که یکی از این خدمات بحث آگاه سازی و آموزش مهارتهای زندگی برای عموم دختران به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها است.