تکمیل پروژه های نیمه تمام روستایی بهشهر تا پایان دولت سیزدهم

فرماندار بهشهر گفت: با توجه به اخذ اعتبارات مناسب استانی و ملی همه دغدغه‌های ما بر اتمام‌پروژه های نیمه تمام روستایی است و تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم طرح های آبرسانی، گازرسانی و راه روستایی به پایان برسد.

علی اصغر میرزایی در گفت وگو با خبرنگار عصربانوان از بهشهر با اشاره به سخنانی در شورای اداری استان با حضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهار کرد: در مجموع از محل اعتبارات استانی برای پروژه های عمرانی بهشهر در دو سال گذشته ۲۱۷ میلیارد تومان برای ۳۳۴ پروژه تخصیص یافت و همچنین ۱۵۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای تکمیل پروژ های نیمه تمام بهشهر اخذ شد.
وی افزود: اولویت دولت سیزدهم اتمام‌پروژه های نیمه تمام است و همه دغدغه‌های ما هم تکمیل این‌پروژه ها و رفع مشکلات مردم است.
فرماندار بهشهر گفت: با توجه به اخذ اعتبارات مناسب استانی و ملی همه دغدغه‌های ما بر اتمام‌پروژه های نیمه تمام روستایی است و تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم طرح های آبرسانی، گازرسانی و راه روستایی به پایان برسد.
وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۷۰ پروژه با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان  و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۶۴ پروژه با ۱۱۲ میلیارد تومان اجرایی شده است.
فرماندار بهشهر یادآور شد: ۶۳ پروژه با هزار و ۱۵ میلیارد تومان‌ از جمله پروژه های سفر ریاست جمهوری بود که  تکمیل سد گلورد و پل دسترسی به روستاهای پشت سد از جمله این‌پروژه ها بود که با پیگیری استاندار مازندران به سرانجام رسید.
وی با اعلام اینکه در مجموع یک هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهشهر  در طول سال‌های مختلف جذب شده است، خاطرنشان کرد: این اعتبارات با پیگیری دولت و اعتبارات سفر در بهشهر بود که در سنوات قبل و در ۲۰ سال گذشته اجرای پروژه ها با اعتبار ۴۱۶ میلیارد تومان اجرایی شد و تنها در دولت سیزدهم ۸۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی تخصیص  یافت و اجرایی شد.
به گفته میرزایی، اجرای شبکه زهکشی  سد گلورد به طول هزار و یکصد کیلومتر با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان از جمله طرح های مهم بهشهر  است که در دست انجام است.
فرماندار بهشهر اظهار کرد: تکمیل پروژه هلی آبرسانی بهشهر،  اجرای هزار هکتار شهرک صنعتی، تکمیل راه بهشهر به زاغمرز که به پایان نزدیک شد، تکمیل پسماند کمپوست بهشهر که دغدغه جدی بود هم از دیگر پروژه های مهم شهرستان بهشهر در طول سال‌های اخیر بوده است.
وی همچنین گفت: در طول این‌مدت ۲۰ دیدار با وزرا و مقامات بلندپایه برای اخذ اعتبارات ملی و رفع مشکلات انجام شد تا برای رفع معضلات اقدام شود.
میرزایی افزود: با رایزنی های مختلف اعتبارات مازاد بر اعتبارات تملکی و  استانی مناسبی برای بهشهر تخصیص یافت که ۵۵ میلیارد تومان  بابت بهسازی راه‌ها از وزارت نفت، ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه روستایی از وزارت راه، ۳۰ میلیارد تومان از محل تنش آبی برای پروژه های آبی  وزارت نیرو،،۱۳ میلیارد  قیر رایگان برای طرح هادی روستایی، ۱۵ میلیارد تومان برای مجتمع آبرسانی بالادست و ۲۵ میلیارد تومان از بنیاد علوی اختصاص یافت.
وی اظهار کرد: در مجموع ۱۵۸ میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات دولتی، در سطح ملی برای بهشهر تخصیص و اخذ شد و تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم دولت رئیسی، کلیه پروژه های نیمه تمام راه روستایی، گازرسانی و آبرسانی در بهشهر به اتمام برسد.
فرماندار بهشهر گفت: فعال‌سازی بسیاری از پروژه‌های ناتمام با پیگیری مجدانه و مطالبه گرانه استاندار مازندران اجرایی شده است که قدردانی می شود.