توقف بهره برداری از جنگل های هیرکانی

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی با توجه به سپری شدن سال آخر این طرح گفت: توقف بهره برداری به معنای توقف مدیریت و حفاظت از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی در گیلان نیست و امیدوارم با ساز و کار بهتر در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم ، اقدامات اثربخشی صورت پذیرد.

مسعود منصور در دیدار با استاندار گیلان در سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری گیلان اظهار کرد:ماموریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است که این عناصر در حفظ امنیت غذایی و حیاتی مردم تأثیر بسیاری دارند.

وی با اشاره به بازدید از مسائل حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخیرداری در سفر به گیلان گفت: با اهتمام و دقت نظر استاندار گیلان نسبت به موضوعات منابع طبیعی، شرایط این استان در زمینه میزان تعرض به جنگل ها و حفاظت از انفال نسبت به دیگر استان‌های کشور در ارزیابی به عمل آمده بهتر است.

رئیس سازمان جنگل‌های کشور با اشاره به توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی با توجه به سپری شدن سال آخر این طرح بیان کرد: توقف بهره برداری به معنای توقف مدیریت و حفاظت از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی در گیلان نیست و امیدوارم با ساز و کار بهتر در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم ، اقدامات اثربخشی صورت پذیرد.

منصور، با بیان اینکه حفظ آب و خاک در حوزه آبخیزداری گیلان بسیار حائز اهمیت است، افزود: طرح خروج دام از جنگل برای اجرایی شدن یا نشدن در حال آسیب شناسی دقیق است.

وی با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در گیلان گفت: توسعه زراعت چوب از جمله صنوبرکاری در گیلان که از استان‌های پیشرو است، در جلوگیری از قاچاق چوب و نیز توسعه تولید و اشتغال بسیار مؤثر است.

نماینده عالی دولت در گیلان نیز در این دیدار با بیان اینکه هرچه قدر تعصب به جنگل کم شود، در حق آیندگان جفا شده است، اظهار کرد: بنده به عنوان استاندار گیلان خواستار توجه ویژه به توسعه جنگل و حفاظت از انفال هستم.

اسدالله عباسی با تأکید بر لزوم توجه به طرح صیانت از انفال و توسعه عرصه‌های جنگلی گفت: با توجه به نگاه ویژه و تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری در صیانت از انفال و توسعه و افزایش عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی و حساسیت دولت سیزدهم در این زمینه، اهمیت این موضوع باید با ارائه برنامه‌های تحولی در جامعه به خوبی تببین شود.

وی با اشاره به تاثیرگذاری حفظ صیانت از جنگل دز توسعه اقتصادی گیلان افزود: باید به این باور برسیم که هرگونه هزینه در حفظ و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری، سرمایه گذاری است و همگان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

استاندار گیلان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان های مردم نهاد برای کاشت درختان و حمایت از جنگل‌کاری و بهره گیری از  درآمدهای حاصل از زراعت چوب در حوزه احیای جنگل، تصریح کرد: مراقبت علمی از درختان و توسعه جنگل و در عین حال اجرای برنامه های راهبردی در زراعت چوب برای تامین نیازهای صنعت چوب و کاغذ، حائز اهمیت است البته در این بخش جایگزینی صحیح درختان بومی و متناسب و سازگار با شرایط اقلیمی گیلان، باید مورد توجه باشد.

به گفته عباسی عدم رسیدگی و اجرای برنامه های راهبردی و مدون با دقت نظر بر جایگزینی نهال‌های جدید در کنار درختان کهنسال در معرض سقوط در دل جنگل‌های استان، جای نگرانی دارد و در این زمینه اهتمام ویژه مسؤولان با همراهی مردم و سمن‌ها ضروری است.

تخصیص اعتبارات از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیلان به حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری،  تقویت گارد حفاظت و نیروهای واکنش سریع در نقاط مهم جنگل‌ها با بهره‌گیری از نیروهای بومی منطقه در جهت حفاظت و صیانت از جنگل و مقابله با هرگونه تعرض به این موهبت الهی، توجه ویژه به مدیریت جنگل‌های هیرکانی، اجرای برنامه های راهبردی در حوزه آبخیزداری، جلوگیری از قاچاق چوب، برخورد با متعرضان به انفال، بازنگری صحیح در چگونگی اجرای طرح خروج دام از جنگل  و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌ها  استاندار گیلان در این دیدار به آنها پرداخت.