مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده :

توانمندسازی ۲ هزار زن‌سرپرست خانوار برای ورود به بازار کار

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برنامه‌های حمایتی در حوزه زنان گفت: آموزش به ۲ هزار و ۴۶ بانوی سرپرست خانوار و توانمندسازی اقتصادی در راستای اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۵۵ بانوی سرپرست خانوار انجام شد.

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برنامه‌های حمایتی در حوزه زنان گفت: آموزش به ۲ هزار و ۴۶ بانوی سرپرست خانوار و توانمندسازی اقتصادی در راستای اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۵۵ بانوی سرپرست خانوار (بی سرپرست، ‌ بدسرپرست، مطلقه و تجرد قطعی بالای ۴۵ سال) در ۱۱ استان انجام شد که بیش از چهار برابر اهداف کمی پیش‌بینی شده بوده است.

شهرزاد هوشمندی‌نیا، شناسایی، ‌توان‌افزایی آموزشی و مهارت‌آموزی بیش از ۳۵۰ دختر بدسرپرست، زنان معلول، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، بانوان در معرض آسیب‌های اجتماعی و بهبود یافتگان از اعتیاد در مجموع ۲۷ هزار و ۹۳۰ نفر – ساعت و اشتغال‌زایی بیش از ۳۶۰ نفر در این گروه هدف، از دستاوردهای سمن‌های حمایت شده در حوزه اشتغال توسط معاونت زنان است.
وی به اجرای طرح توان‌افزایی زنان دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار ۲۰ تا ۴۵ سال با آموزش حرفه‌آموزی و همچنین حمایت از ایجاد اشتغال زنان روستایی و عشایری نیز اظهار داشت: آموزش حرفه‌آموزی زنان دارای معلولیت، آموزش و ایجاد کسب و کار قلم‌زنی روی ظروف مسی، ایجاد کارگاه تولیدات خانگی و محلی از طریق اشتغالزایی برای خانواده زندانی و ایجاد کارگاه تولیدی تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با اشتغال زنان توانست گام‌های ارزشمندی برای خدمت به این قشر بردارد.
این مسئول در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: برنامه‌های پشتیبانی از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روستایی که با شناسایی زنان سرپرست خانوار جویای کار و وضعیت بیمه‌ای آن‌ها انجام شد و معرفی گروه هدف از ۲۸ شهرستان و ۱۳۹ روستا به بانک برای دریافت تسهیلات اشتغال از دیگر اقداماتی بود که با هدف توانمندسازی زنان انجام شد.
هوشمندی‌نیا خاطر نشان کرد: از مسائل مهم در حمایت از زنان سرپرست خانوار «ایجاد صندوق ضمانت در حوزه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی در دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی» بود که با تخصیص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون صورت گرفت.
وی توضیح داد: در این طرح اعتباری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و با حذف ضامن از فرآیند اخذ تسهیلات تامین شد و برای ۳۰۰ زن سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات اشتغال تا سقف یک میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شد.