بسته های حمایتی ویژه متناسب با حوزه های هنری به فعالان تلق می کیرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حمایت از توسعه سخت افزاری و نرم افزاری عادلانه حوزه فرهنگ و هنر در استان ها، گفت: درسال جاری بسته های حمایتی ویژه متناسب با حوزه های هنری به فعالان در هرکدام از این حوزه ها تعلق می گیرد.

محمدمهدی اسماعیلی در دیدار با استاندار هرمزگان اظهار داشت: استان هرمزگان از ظرفیت های خوبی در بخش فرهنگ و هنر برخوردار است و از این استان بویژه در بخش اجرای مصوبات سفر دیماه گذشته ریاست جمهور درباره پروژه تالار مرکزی حمایت خواهیم کرد.

وی همچنین درباره پیشنهادات مطرح شده از سوی استاندار در مسیر حمایت از فعالان حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و علوم قرآنی افزود: بسته های حمایتی ویژه ای متناسب با فعالیت حوزه های مختلف در نظر داریم که در سال جاری به گروه ها و فعالان مختلف تعلق خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان نیز در این دیدار درباره مجتمع های فرهنگی هنری روستایی و مردمی کردن آنها به منظور ایجاد پویایی بیشتر با مشارکت مردم بویژه جوانان خلاق و با استعداد هرمزگان با اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت و گو کرد.

مهدی دوستی بیان داشت: خانواده بزرگ فرهنگ، هنر، رسانه و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ظرفیت بی بدیل انقلاب و بازوان توانمند دولت مردمی هستند.