برپایی جشنواره مشاغل در دودانگه ساری و شناساندن مشاغل به دانش آموزان

مدیر آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری گفت: برپایی جشنواره مشاغل در دودانگه با هدف شناخت مشاغل به دانش آموزان برگزار شد.

 خلاقیت مهارت مهمی است که دانش آموزان برای موفقیت در مدرسه و مهمتر از آن در زندگی به آن احتیاج دارند. خلاقیت مهارت حل مسئله را بهبود می بخشد، به ترویج حس شادی در مدرسه کمک می کند و به دانش آموزان هدف می دهد. تقریباً تمامی اساتید بر این باورند که خلاقیت برای موفقیت و پیشرفت دانش آموزان ضروری است و مدیریت آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری تلاش دارد تا در این بخش مهارت های لازم به دانش آموزان ، آموزش داده شود.

مدیریت آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری در بخش افزایش خلاقیت و  رهنمون ساختن دانش آموزان به سمت مشاغل تلاش فراوان دارد و بر این اعتقاد است که خلاقیت امری مهم است که می تواند یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد و باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود و مدرسه نقش مهمی در پرورش خلاقیت از طریق ارائه برنامه درسی و روش تدریس دارد.

در این راستا  آموزش و پرورش دودانگه در امر تعلیم و تربیت و پرورش خلاقیت دانش آموزان  نهایت تلاش خود را بکار گرفته و در این بخش موفق تر از همیشه وارد عمل شد و جشنواره مشاغل با هدف  شناخت خلاقیت ها را برگزار کرد تا دانش آموزانی خلاق تحویل جامعه دهد.

سید ناصر میرمحمدی مدیر آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری با اشاره به برگزاری جشنواره مشاغل در  دودانگه ساری گفت: جشنواره هفته مشاغل سیزدهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در دودانگه ساری برگزار شد.

وی افزود: اهداف مهم این جشنواره، شناخت توانایی ها رغبت ها و محدودیت های فرد، شاخت خصوصیات مشاغل و فرصت‌های شغلی جامعه ، تحریک حس کنجکاوی و گسترش دامنه اطلاعات دانش آموزان درباره رشته های تحصیلی،  بازارچه فروش محصولات معرفی فرصت های شغلی ،کارآفرینی و ایجاد شادابی و نشاط بوده است.

میرمحمدی با با اینکه افتتاحیه جشنواره مشاغل به همت آموزش و پرورش منطقه دودانگه ساری در سیزدهم اردیبهشت با حضور فرهنگیان، دانش آموزان و والدین همراه با برنامه های شاد توسط هنرمندان استانی در دبستان ولایت دودانگه برگزار شد، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم تا با این جشنواره در راستای شناساندن مشاغل به قشر دانش آموز و والدین تلاش شود.