اعزام زائران مازندرانی خانه خدا با ۷ سورتی پرواز  

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: در عملیات پروازی امسال، هزار و ۵۲۰ زائر حریم ملکوتی وحی الهی، در قالب هفت پرواز از تاریخ ۶ تیرماه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری به سرزمین وحی اعزام خواهندشد.

سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاه‌های استان مازندران امروز در جلسه هماهنگی و آمادگی شروع عملیات پروازی اعزام حجاج بیت‌الله الحرام از فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری اظهار کرد: با تشکیل جلسات هماهنگی اولیه، ارزیابی و تسهیلات فرودگاهی، زمینه پذیرش و استقبال از زائران بیت‌الله الحرام فراهم شده است.

وی افزود: در این راستا، آماده‌سازی فضاهای ترمینالی، سامانه‌های کمک بازرسی و هماهنگی با ارگان‌های ذیربط از جمله اقداماتی بوده که طی چند روزه اخیر در برنامه اجرایی قرار گرفته است.

وطن‌خواه گفت: در عملیات پروازی امسال، هزار و ۵۲۰ زائر حریم ملکوتی وحی الهی، در قالب هفت پرواز  از تاریخ ۶ تیرماه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری به سرزمین وحی اعزام خواهندشد.