استاندار مازندران از نمایشگاه توانمندی های روستاییان مازندران بازدید کرد

سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران به اتفاق احمد توکلی معاون عمرانی از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای روستائیان و عشایر‌استان مازندران بازدید کرد.

سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران به اتفاق احمد توکلی معاون عمرانی از نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای روستائیان و عشایر‌استان مازندرانبازدید کرد.

استاندار مازندران در حاشیه این بازدید ضمن گفتگو با شرکت کنندگان و تولید کنندگان گفت: مجموعه فاخری از آثار و تولیدات روستایی مازندران را شاهد بودیم و از حضور خود در این نمایشگاه و بازدید از محصولات و توانمندی روستائیان ابزار خرسندی کرد.