اجرای طرح مشاوره در ۵ استان با آمار بالای طلاق

معاون ریاست جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح مشاوره در ۵ استان کشور که بیشترین آمار طلاق را دارند، خبر داد.

بدر سومین نشست شورای عالی ستاد صبر با اشاره به نقش خانواده در ترویج فرهنگ صلح و سازش و بخشش و رضایت گفت: بخش عمده‌ای از افزایش طلاق مربوط به نبود گذشت و بخشش است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر رفتارهای زوجین، والدین و فرزندان در خانواده اصلاح شود قطعاً از تنش‌ها و فشارهای اجتماعی کاسته می‌شود و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از خانواده آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج و چهار سال نخست زندگی به زوجین افزود: قرار است با همکاری نهادهای متولی در این زمینه هم افزایی داشته باشیم.
خزعلی گفت: قرار است زوجین بعد از ثبت ازدواج همانگونه که به پزشک مراجعه می‌کنند ماهانه از خدمات مشاوره نیز بهره‌مند شوند تا با بروز پیش از تبدیل آن به معضل و عاملی برای اختلاف، سبک زندگی و نوع رفتار خود را اصلاح کنند.
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اجرای طرح مشاوره در ۵ استان که بیشترین آمار طلاق را دارند، افزود: امیدواریم با این اقدام از آمار طلاق کاسته شود.
وی با اشاره به بازدید از زندان زنان و دیدار با زندانیان، گفت: باید در روزهای نخست و در بدو ورود به زندان با ایجاد صلح و سازش برای رهایی زندانیان زن تلاش شود.