حمایت قانونگذار از زنان

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین كننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین كننده‌ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد و به عبارتی قوانین عادی ملهم از قانون اساسی و مفسر آن هستند.
◄ادامه مطلب...


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
◄ادامه مطلب...


قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید
◄ادامه مطلب...


عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است.
◄ادامه مطلب...


قانون حمایت از خانواده که پس از ده سال انتظار و کش‌وقوس‌های فراوان در اسفند 91 به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید و در سال 92 لازم‌الاجرا شد.
◄ادامه مطلب...


اینجا دادگاه خانواده است زنی با چهره ای گرفته و ناامید روی یکی از صندلی ها نشسته است. چهره اش سنی حدود ۳۵ ۳۰ را نشان می دهد.
◄ادامه مطلب...


پس از پاسخ مثبت به تقاضای ازدواج مرحله بعدی دوران نامزدی است که اصولا زمانی شیرین برای طرفین می‌‌باشد.
◄ادامه مطلب...


ازدواج اگر چه خودش تصمیمی ترسناک نیست، اما اتفاقاتی که گاهی گریبان بعضی افراد پس از ازدواج را می گیرد، آن را در چشم دیگران به کاری ترسناک تبدیل می کند.
◄ادامه مطلب...


زن خانه دار یک زن است، زن خانه دار، کار خانه را انجام می دهد، ترکیب «زن» و «خانه» در یک جمله ارتباطی را میان زنانگی، ازدواج و مکان سکونت خانواده به وجود می آورد.
◄ادامه مطلب...

1
آخرین اخبار