زنان و بازهم گامی رو به جلو

هرگاه که بحث انتخابات به میان می آید نام زنان و سهم ناچیزشان در سیاست و مدیریت کشور نیز شنیده می شود.

◄ادامه مطلب...


بی‌شک هرگاه زنان و مردان جوامع بتوانند در مواجهه با مسائل و در مقابل ساختارها و موقعیت‌های اجتماعی، واکنشی برابرانه تر از خود نشان دهند جهان برای همه مکانی امن‌تر، انسانی‌تر و باثبات‌تری خواهد شد.
◄ادامه مطلب...


یک فعال اجتماعی حوزه زنان:

زنان می توانند در عرصه‌های های مختلف گردشگری ، تولید ، صنایع ، خدمات،بازرگانی و....مولد توسعه کسب و کار باشند.
◄ادامه مطلب...


امروزه تنش در خانواده ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا زمینه‌های انحراف برای افراد مستعد ، فراهم تر شده است . هر چند می‌دانیم یکی از دلایل اصلی این تشنج ها، تنش‌های اقتصادی است، ...
◄ادامه مطلب...


انسان‌ها در طول زندگی همواره محتاج و نیازمند یکدیگرند. در واقع زمانی که انسان خلق می‌شود نیازهایش هم به همراه او خلق می‌شود.
◄ادامه مطلب...


خیلی از زن و شوهرها از ادامه زندگی مشترکشان راضی نیستند و پس از گذشت مدتی احساس می کنند تصمیم شان اشتباه بوده یا در عمل به این نتیجه می رسند.
◄ادامه مطلب...


چگونه با وجود این همه خبر بد، آرامش داشته باشیم؟
◄ادامه مطلب...


مادر فرزانه همیشه نگران بود; نگران همه چیز; و از جمله نگران عروس شدن دخترش; این که دیر شده، سخت می گیرد و... بالاخره فرزانه به خانه بخت رفت ...

◄ادامه مطلب...


استرس از بازتاب های طبیعی بدن در مواجهه با خطر است و برخلاف عقیده عموم که آن را واکنش غیرطبیعی تلقی کرده و با عکس العمل های عصبی هم معنی می دانند، استرس یک واکنش عادی است.
◄ادامه مطلب...

1
آخرین اخبار